729paper & Co.

[壓花] 杯墊 手作課程

手作
地區不限
1 - 500 元


課程內容:

-       此課程適合任何對花藝手作有興趣的人士

-       利用不同形態的植物及花,加入UV樹脂水晶膠製成壓花杯墊

-       六角形包金玻璃暗花杯墊,配上不同款式花材

-       尺寸11cm

        -       作品可即日取走 

 

網上報名>>

 

課堂時間:  1.5小時 

* 或可訂造購買

 

 

 

公司
729paper & Co.

公司簡介
為著協助推動手作藝術文化,我們致力提供多元化DIY工作坊,為著獨有風格的創意品牌提供發揮空間,協助推動手作藝術文化。Design from your heart ! Design from your feeling !

聯絡人
Coco Chan

聯絡電話
97927634

聯絡電郵
info@729paper.com